Üldinfo

Kõik maailma maasikad, ühinege!

MTÜ Eesti Maasikakasvatajate Liit asutati 2005 aasta lõpus. Loojate initsatiivgrupis on Eesti 10 suuremat maasikakasvatajat.

Liidu eesmärgiks on Eesti maasika tarbimise populariseerimine, marjakasvatamise ja turustamise koordineerimine, koostöö edendamine taimede ja seadmete ostmisel ning tööjõu leidmisel, saavutamaks tootmiskulude vähenemist. Teha koostööd marja kvaliteedi tõstmisel. Samuti koostöö marjade eksportimisel.

Kes võivad olla liidu liikmed?
Ühingu liikmeteks võivad olla Eesti füüsilised ja juriidilised isikud, kes tegelevad marjakasvatuse või turustamisega, soovivad aidata kaasa Ühingu eesmärkidega kooskõlas olevale tegevusele, tunnistavad Ühingu põhikirja ja vastavad selles toodud nõuetele.
Liidu liikmeteks on maasikakasvatajad, kelle eesmärk on arendada maasikakasvatust pikaajaliselt edasi ja kes on nõus selle arengu nimel tegema ka tööd ja investeeringuid. Lisaks oleme kaasanud ka maasika turustamisegaaotseselt tegelevaid ettevõtteid. Liit on avatud uutele liitujatele.

Eesti maasikakasvatus on viimase 5 aasta jooksul teinud läbi kiire arengu. Eesti maasikas annab saaki aprilli keskpaigast kuni oktoobri kuuni tänu suurtele investeeringutele kasvuhoone maasikakasvatamisse. Samuti on paranenud marja kvaliteet. Tööstusmarja asemel on hakatud rohkem kasvatama lauamarja. Tänu kvaliteetsema marja kasvatamisele on oluliselt laienenud ekspordi võimalused. Kuid Eesti tootjate kasvupinnad on hetkel veel väikesed, seetõttu on vaja suuremat koostööd ja selleks loodi MTÜ EMKL.
Elke Lillemets / 529 5936 / elke (@) maasikas.ee